Een overzicht van de op dit moment beschikbare psychologische testen vindt u hieronder.

Naam test Omschrijving Voorbeeld
rapportage
Vierdimensionale Klachtenlijst Met behulp van de 4DKL worden psychosociale klachten in kaart gebracht. © B. Terluin
Vragenlijst Arbeidsreïntegratie Met behulp van de Vragenlijst Arbeidsreïntegratie worden onderwerpen als distress, klachteninterferentie of werkdruk gemeten.
Burn-out test Door grote werkdruk is overspannen raken mogelijk. De Burn-out test wordt gebruikt om een score toe te kennen aan het gevoel van opgebrand zijn.
Loopbaanankers test Individuen hebben verschillende doelen binnen hun loopbaan. De Loopbaanankers test meet de persoonlijke ambities van de cliënt.
Vragenlijst Teamrollen Iedere persoon kent andere teamrollen binnen een groep. Deze test analyseert welke rollen dat zijn.
Vragenlijst Interpersoonlijk Gedrag Met behulp van de Vragenlijst Interpersoonlijk Gedrag worden gedragswijzen in kaart gebracht.
Tevredenheidsonderzoek Het tevredenheidsonderzoek bepaalt de mate van tevredenheid, zowel van de cliënt als de klant.
Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 Met behulp van de Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 wordt de mate van autonomie en psychische afhankelijkheid in kaart gebracht. ©2005 Marrie Bekker, ©2014 Bohn Stafleu van Loghum (BSL).

 

De Vragenlijst Arbeidsreïntegratie is een gratis vragenlijst, u betaalt voor de automatische verwerking en de zeer uitgebreide rapportage.

Incerto stelt enkele andere gratis vragenlijsten ter beschikking bij een afname van minstens €100,- , waaronder de PTSS Klachtenschaal, Vragenlijst Conflictstijlen en Pijn-Coping-Inventarisatielijst.

Incerto is ontwikkeld in samenwerking met INSIEME en al deze testen zijn volledig gevalideerd en in de praktijk getest door professionals. Vanuit het vakgebied van INSIEME zijn de meeste testen georiënteerd op arbeidsreïntegratie en job coaching.

Mocht er een test zijn die u graag zou gebruiken met behulp van Incerto en staat deze niet in bovenstaande lijst dan horen wij dit graag via het contactformulier. Er worden regelmatig nieuwe testen toegevoegd om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Een initiatief van INSIEME

 

©2021 Incerto - Maatwerk software door Way2Web