Een overzicht van de op dit moment beschikbare psychologische testen vindt u hieronder.

Naam test Omschrijving Voorbeeld
rapportage
Vierdimensionale Klachtenlijst Met behulp van de 4DKL worden psychosociale klachten in kaart gebracht. © B. Terluin
Vragenlijst Arbeidsreïntegratie Met behulp van de Vragenlijst Arbeidsreïntegratie worden onderwerpen als distress, klachteninterferentie of werkdruk gemeten.
Burn-out test Door grote werkdruk is overspannen raken mogelijk. De Burn-out test wordt gebruikt om een score toe te kennen aan het gevoel van opgebrand zijn.
Loopbaanankers test Individuen hebben verschillende doelen binnen hun loopbaan. De Loopbaanankers test meet de persoonlijke ambities van de cliënt.
Vragenlijst Teamrollen Iedere persoon kent andere teamrollen binnen een groep. Deze test analyseert welke rollen dat zijn.
Vragenlijst Interpersoonlijk Gedrag Met behulp van de Vragenlijst Interpersoonlijk Gedrag worden gedragswijzen in kaart gebracht.
Tevredenheidsonderzoek Het tevredenheidsonderzoek bepaalt de mate van tevredenheid, zowel van de cliënt als de klant.
Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 Met behulp van de Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 wordt de mate van autonomie en psychische afhankelijkheid in kaart gebracht. ©2005 Marrie Bekker, ©2014 Bohn Stafleu van Loghum (BSL).

 

U betaalt niet voor de vragenlijst zelf maar voor de automatische verwerking en de (vaak grafische) rapportage in PDF.

Incerto is ontwikkeld in samenwerking met INSIEME en INDORSO, alle testen zijn volledig gevalideerd en in de praktijk getest door professionals. Vanuit het vakgebied van de twee organisaties zijn de meeste stijl- en persoonlijkheidstesten georiënteerd op georiënteerd op individuele (persoonlijke)ontwikkeling, psychische begeleiding, teamontwikkeling en coaching.

Eigendom Voesenek Management en Advies B.V. (handelsnaam Indorso)

 

©2023 Incerto - Maatwerk software door Way2Web